Si rregull, eventet zhvillohen ne nje abjente te vecant, i pozicionuar ndermjet hapsirave te gjelbra (drureve dekorativ e luleve te shumellojshme), dhe me shtrirje (piste) mbi liqen, pra ne ambiente te hapura, ku natyra dikton me forcen dhe bukurine e saj . Eventet zhvillohen pergjate periudhes Maj-Tetor, pasi temperaturat respektive mundesojne e favorizojne veprimtari te tilla. Perjashtim behet per raste teper te vecanta. Eventet organizohen e zhvillohen te tipit; coctails, katering, buffet, dhe ose me menu te plote, ne funksion te zgjedhjes se klientit. Kapaciteti maksimal eshte 350 vende per evente te organizuara ne formatin buffet, katering e coctail, ndersa per dasma deri ne 300 vende. Ambjentet e ofruar per evente, ne teresi jane te dekoruara. Kerkesat ekstra per dekor plotesues, mbulohet nga porositesi i eventit. Rekomandohet qe eventet te zhvillohen ne darke, pasi ndricimi i ofruar i terrenit ne teresi, dhe i ambjentit te eventit ne vecanti, infryencojne ndjeshem ne vete cilesine e realizimit te aktivitetit.