KAMPING & PARKING RRULOTASH

Ambiene per kamping/parking rrulotash te turisteve/pushuesve.
Ambjent i dedikuar per parkingun e 24 rrulota.
Per cdo post eshte instaluar energjia elektrike dhe uji per nevoja higjeno-sanitare, sikunder dhe pika e shkarkimit te ujrave te zeza, e cila eshte pozicionuar ne nje vende te pershtatshem per te gjitha mjetet.