Menu Degustimi

Menuja e dasmave gersheton linjat moderne te kulinarise me traditen vendase. Si rregull ofrohen jo me pak se 3 variante te menuse, me qellim qe porositesi te kete mundesi zgjedhje. Gjithsesi, menuja e perzgjedhur ne fazen e pronotimit te dates se eventit (dasmes), diskutohet nga porositesi me stafin e guzhinjereve, 2-3 dite para zhvillimit te eventit, per permiresime te metejshme e te mundeshme, brenda struktures baze te perzgjedhur me pare. Ushqimi serviret gradualisht, konforme kerkeses se porositesit, me pjata individuale te ngrohta, perjashtuar mesoreve